Page 1 of 1

Limfedem (Bosanski Jezik)

PostPosted: Sat Jul 19, 2008 8:08 am
by patoco
Limfedem (Bosanski Jezik)

Engleski jezik: Lymphedema, Lymphoedema

Naš Početni stranica: Limfedem Narod - Lymphedema People

http://www.lymphedemapeople.com

e-mail: lymphedemapeople@aol.com

To 3. lice od TO BE u prezentu procijenjen taj 120 milion narod kroz sve određeni član svet trpiti iz današji uslov unutra pojedinac oblik inače drugi. Osim toga, desetine tisuća biti dodani svaki danje svetlo. Dozvoljava' istraživati pa učiti zajedno okolo pojedinac nad imalo razumjeti, ipak većina koji prevladava, medicinski okolnostima taj biti današnji dan.

ODREĐENI ČLAN LIMFATIČAN Sistem

Određeni član limfa sistem 3. lice od TO BE u prezentu pojedinac nad tvoj telo' optjecajni sistem. To 3. lice od TO BE u prezentu sastavljen od limfa čamac, limfa nodes, pa organ takav kao određeni član kost srž, slezena, pa timijan, pa 3. lice od TO BE u prezentu isto povjerovan za uključiti krajnik. Svoju delovanje uključiti određeni član upijanje pa izdvajanje nad prekoračenje tekuć pa to dodavanje unutra određeni član upijanje nad mast. Drugi vrlo važan delovanje 3. lice od TO BE u prezentu taj to 3. lice od TO BE u prezentu kritičan za naš telo' sposobnost za borba zaraza pa 3. lice od TO BE u prezentu kritičan unutra određeni član imun sistem delovanje. Našto današji sistem nije izvještačen ispravno, 3. lice od TO BE u prezentu havariran droz rana inače zaraza, inače 3. lice od TO BE u prezentu dalek ( nodes), onda limfedem 3. lice od TO BE u prezentu jedan vrlo stvarnost mogućnost.

Učiti briny okolo određeni član anatomija nad određeni član limfatičan sistem pa limfa nodes.

Za shvatiti naš imun sistem, vidjeti Određeni član Limfa Sistem pa Otpornost.
Ugoditi vidjeti šta uzrok određeni član oticanje unutra prvi limfedem umjesto jedan obrazlaganje

TIP NAD LIMFEDEM

Ace navedenim prije, limfedem 3. lice od TO BE u prezentu jedan uslov taj javljati se iz jedan havariran inače nefunkcionalan limfatičan sistem. Onde biti dva različit tip nad limfedem: prvi pa sekundaran. Limfedem moći afekt ne jedini određeni član noge pa oružje, ipak isto određeni član abdomen, vrat, glava, lice, očni kapak, pa ravan iz ožiljak formacija.

Limfedem umjesto određeni član nedavno dijagnosticiran 3. lice od TO BE u prezentu obično traumatičan, zbunjujući ( ako ne postojati zbunjujući), pa frustrirajući ace te tražiti za otkriti zašto? te imati to, drago mi je gozba to, pa drago mi je živ s to.

Dodatno na naš obaveštenje na temelju limfedem pa limfedem postupak, te smjeti oskudica za postati jedan limfedem zagovornik pravo unutra tvoj vlastiti zajednica kod znanje kako za start jedan limfedem podrška grupa pa kod znanje kako za nacrt jedan meštanin limfedem događaj.

To 3. lice od TO BE u prezentu nevjerojatno važan umjesto limfedem pacijent za izaći na zrak mjesto i vrijeme zanimanje učiti okolo današji uslov. Vidjeti Limfedem Pacijent Obrazovanje umjesto nekakav misao na temelju određeni član važnost nad pacijent ovlaštenje droz pun jasnoća- baziran medicina.

Vidjeti isto: Dobro Etiološki Učenje nad Limfedem umjesto jedan učenje ispunjavanja na temelju određeni član distribucija nad limfedem između prvi pa sekundaran.

Prvi Limfedem

Prvi limfedem moći postojati nasleđen. Milroys' Bolest inače Sindrom volja ponajčešće ekspresni ono samo kod rođenje inače na samom činu ran godina. Meige Limfedem, isto poznat ace limfedem praecox, ponajčešće počinje jednom tokom pubertet. Limfedem polagano počinje unutra inače okolo srednji vijek. Limfedem taj nije bilo izražen ono samo unutra dobro aktivan uslov 3. lice od TO BE u prezentu naslovljen kao jedan pritajen limfedem. Prvi limfedem moći isto postojati od rođenja. Današji način nešto, oba unutra maternični inače tokom rođenje, uzrokovan limfatičan šteta.
Umjesto briny razumljiv obaveštenje ugoditi vidjeti: Šta biti određeni član Različit Rod nad Prvi Limfedem?

Sekundaran Limfedem

Sekundaran limfedem 3. lice od TO BE u prezentu ponajčešće uzrokovan kod dobro smetnja, šteta za, inače rana za određeni član limfatičan sistem taj olovan krov za dobro prekidanje nad određeni član normala limfatičan tok.

Nasleđen Limfedem

Nasleđen limfedem 3. lice od TO BE u prezentu dobro naslijeđen nered nad određeni član limfatičan sistem taj 3. lice od TO BE u prezentu označen kod nenormalan oticanje nad siguran dio nad određeni član telo. Određeni član limfatičan sistem 3. lice od TO BE u prezentu jedan optjecajni mreža nad čamac, ventil, pa nodes taj filtar pa raspršiti siguran tekuć ( limfa) pa krv ćelija kroz sve određeni član telo. Limfatičan tekuć sakupiti unutra određeni član mekan fina tkanina unutra pa ispod određeni član koža ( potkožni) zbog određeni član smetnja, deformacija, inače nerazvijenost (hypoplasia) nad različit limfatičan čamac.

Onde biti tri oblik nad nasleđen limfedem: Od rođenja Nasleđen Limfedem inače Milroys Sindrom ( bolest), Limfedem Praecox inače Meige Bolest, pa Limfedem Polagano. Najčešće, nasleđen limfedem 3. lice od TO BE u prezentu naslijeđen ace dobro autosomal pretežan gentetski crta.

Uzrok nad Limfedem

Prvi Limfedem

Određeni član uzrok nad nasleđen prvi limfedem je bila izoliran za jedan deformacija inače prepoloviti poznat postanak. Ovih biti određeni član FOXC2 pa VEGFC postanak. Onde 3. lice od TO BE u prezentu jedan očekivan treći gen, ipak još, to nije bilo bio identificiran. Uzrok nad od rođenja prvi limfedem moći postojati jedan razvojni nered nad određeni član limfatičan, unutra maternični zaraza, inače rana pa/ inače predaja poteškoće.

Sekundaran Limfedem

Određeni član uzrok nad sekundaran limfedem biti mnogostruk. Zaraza iz kukac gristi, ozbiljan rana, inače izgoreti moći uzrok limfedem našto oni šteta inače uništiti limfatičan. Iko tip nad hirurgija, ozbiljan rana, inače zračenje umjesto rak postupak moći isto uzrok određeni član napad nad određeni član bolest. Spoljašnjost određeni član tropi, određeni član broj pojedinac uzrok nad sekundaran limfedem 3. lice od TO BE u prezentu određeni član uklanjanje nad limfa nodes umjesto rak biopsija. Umjesto ovih pacijent, to moći početi ace jedan omalovažavanje ruka inače noga oticanje iza rak. Levi ne tretiran, to moći postati jedan ozbiljan pa oslabljenost medicinski uslov. Nadajmo se, s određeni član poboljšan tehnika nad predstavljanje jedan malen igla biopsija, radiološki dijagnostički poboljšanje, pa položaj- specifičan čvor biopsija, nama volja vidjeti jedan izrazit smanjenje unutra današji tip nad limfedem.

Unutra određeni član tropski klima, preko običan uzrok nad lymphedma 3. lice od TO BE u prezentu zaraza iz filarial sjeme isiota. Određeni član sjeme isiota biti obično prenošen za ljudsko biće kod komarac gristi. Današji nametnik onda rasti, konačno blokiranje pa uništavanje određeni član limfatičan sistem. Današji 3. lice od TO BE u prezentu zvan Limfatičan Filariasis.

To 3. lice od TO BE u prezentu važan za razlikovati određeni član razlika između sekundaran limfedem pa zloban limfedem.

RIZIK POSLOVODSTVO UMJESTO LIMFEDEM

Tko 3. lice od TO BE u prezentu kod rizik umjesto limfedem? Šta biti određeni član rizik poslovodstvo umjesto limfedem? 3. lice od TO BE u prezentu onde dobro odgovarati kako za sprečiti limfedem? Bilo ko tko je pojedinac inače briny nad sledeće rizik poslovodstvo je određeni član potencijal za razviti limfedem.

Limfni čvor uklanjanje umjesto biopsija

Ozbiljan zaraza taj uključiti Lymphangitis, cellulitis, inače bolest

Dubok, agresivan rana taj moć suza, rez, inače šteta određeni član limfatičan
Zračenje postupak, specijalno sam sebe taj biti usredotočen unutra područje taj moć sadržati “clusters” nad limfa nodes

Boležljiv debljina moći uzrok sekundaran limfedem kod “crushing” određeni član limfatičan

Ozbiljan izgoreti, ravan jak opeklina od sunca

Zaraza nad određeni član mikroskopski nametnik filarial ličinke, ipak današji 3. lice od TO BE u prezentu briny običan unutra tropski države

Familija istorija nad prvi limfedem inače nepoznat oticanje nad jedan ud

Da te biti jedan osoba s iko nad ovih rizik poslovodstvo, te volja oskudica učiti određeni član upozorenje znak nad limfedem.

DIJAGNOSTICIRANJE LIMFEDEM

Određeni član sumnja nad kako za dijagnostikovati limfedem 3. lice od TO BE u prezentu potpuno jednostavan pa JA sam uvijek potištiti kod određeni član frustracija, emocionalan prevrat, pa često ravno dolje sramotan opis nad limfedem pacijent koji traži taj dijagnoza.

Određeni član staza za dijagnoza treba uplesti nekoliko skaline.

Prvo, 3. lice od TO BE u prezentu određeni član liječnički pregled ono samo. Da jedan pacijent sadašnjost s neobjašnjen ud oticanje, onda to treba postojati samopregor- očit taj onde 3. lice od TO BE u prezentu jedan medicinski problem taj potreba pa zahtijeva odgovor pa rešenje. Onde 3. lice od TO BE u prezentu nešto zvan određeni član “Stemmers' Sign.” Današji 3. lice od TO BE u prezentu jedan udebeliti koža tor kod određeni član osnova nad drugu nožni prst ( inače prst). Određeni član prisutnost nad današji znak 3. lice od TO BE u prezentu dobro ran dijagnostički pokazivač nad prvi limfedem. To razviti kasniji unutra sekundaran limfedem. Određeni član odsutnost nad Stemmer’s Znak ne odvojiti određeni član mogućnost nad limfedem.

Za proba umjesto Rodoslovan stablo' Znak, štipanje određeni član koža tor na temelju određeni član gornji površina nad drugu nožni prst inače prst ace prikazan ovdje. Našto današji koža ne može biti podignut, današji 3. lice od TO BE u prezentu razmotren da bude jedan pozitivan proba rezultat taj mogao naznačiti određeni član prisutnost nad limfedem; unatoč tome, jedan koji se odbija Rodoslovan stablo' Znak proba ne isključiti limfedem.

Drugi dijagnostički metod 3. lice od TO BE u prezentu ocena određeni član pacijent umjesto vrijedan samilosti vodnica. Današji 3. lice od TO BE u prezentu jedan proba kuda određeni član lekar ispeglan jedan prst prema određeni član pp od SWELL ud. Da to lišće dobro zupčasti urez, onda taj 3. lice od TO BE u prezentu jedan dobar ukazivanje nad pozornica pojedinac limfedem.

Ostali fizički ukazivanje mogao uključiti pun bradavica na temelju određeni član ud, placques, inače čvorast pa ravan jedan krupan oblutak za kaldrmu koža pojava. Ovih biti običan s limfedem.

Određeni član liječnički pregled 3. lice od TO BE u prezentu isto kritičan za odvojiti ostali medicinski okolnostima taj moći uzrok vodnica ( oticanje) taj nije limfedem.

Drugu korak treba postojati jedan potpun medicinski istorija. Određeni član physcian treba otkriti da onde je bila iko istorija nad rak pa/ inače svoju postupak, kukac gristi, traumatičan ozljede, inače ozbiljan zaraza. Ovih biti svi dokumentiran uzrok nad limfedem, ace 3. lice od TO BE u prezentu boležljiv debljina.

Treći treba dogoditi se jedan potpun familija istorija. Određeni član lekar potreba za pitati da određeni član pacijent knotkle nad iko familija članovi ( ravan prostran familija) tko je šta 3. lice od TO BE u prezentu zvan mleko noga, batrljak noga, inače slon noga. Ovih biti star starinski uslove narod često iskorišten našto opisati limfedem.
Onde biti isto mnogobrojan radiološki testovi taj moći postojati ispunjavanja za oba odvojiti ostali okolnostima pa/ inače za potvrditi limfedem. Ovih uključiti ultrazvuk, venograms, magnetski rezonanca obrada slike (MRI), pa sračunat centralni tomography ( mačka skandiranje). Onde 3. lice od TO BE u prezentu isto određeni član zlato standard nad limfatičan obrada slike testovi zvan određeni član lymphoscintigraphy. Lymphoscintigraphy zamijenjen određeni član star outdated proba zvan jedan lymphangiogram. Unutra određeni član lymphoscintigraph, jedan tragač agent 3. lice od TO BE u prezentu ubrizgati između određeni član toes pa 3. lice od TO BE u prezentu trag i tako putovanje settle određeni član limfa sistem. Današji moći istaknuti kojega nema nodes, havariran čamac, inače limfatičan blokada.

POSTUPAK NAD LIMFEDEM

Kompleksna dekongestivna fizikalna terapija ( KDFT )

Tretman limfedema - Fizikalna terapija

Određeni član kojem se daje prednost postupak današnji dan 3. lice od TO BE u prezentu decongestive terapija. Određeni član oblik nad terapija biti Potpun Decongestive Terapija (CDT) inače Ručni Decongestive Terapija (Manuelna limfna drenaža (MLD):. Onde biti nesloga, ipak većina uplesti ovih dva tip nad postupak.

S ovih masaža postupak, oticanje 3. lice od TO BE u prezentu reduciran i tada određeni član pacijent 3. lice od TO BE u prezentu vješt s jedan pre- odmjeren običaj tlak odijevanje za držati određeni član oticanje prud. Nekakav pacijent biti u mogućnosti za korist spreman- napravljen rukav, obrana, inače polijevati taj stvaran vratiti određeni član koštati nad zahtjevan pa zamjenjivanje odijevanje.

Ručni Limfatičan Odvod

Ručni Limfatičan Odvod 3. lice od TO BE u prezentu jedan jedinstven, koji liječi metod nad stimulirajući određeni član pokret nad tekuć unutra određeni član fina tkanina. Određeni član nježan, ritmičan, upumpavanje, masaža pokret slediti određeni član prirodan pravac nad limfa tok pa proizvod brz rezultat. To dodavanje određeni član cutaneous limfatičan unutra branje settle pa udaljivanje ne pravedan tekuć, ipak svi određeni član otpaci, belančevina trunje, pa krš iz naš sistem. To isto 3. lice od TO BE u prezentu uspešan unutra lomljenje fibroza pa fibroin područje nad jedan lymphodemous ud.

Današji postupak je stvoren pa razvijen kod Danski jezik terapeut Dr. Emilija Vodder pa njegov supruga, Povišen mjesto, unutra određeni član 1930s, pa je predstavljen unutra Pariz unutra 1936. Oni biti isto kredit s kreiranje jedan specijalnost nad medicina zvan Lymphology.

Prvo privođen Sjeverni Amerika unutra 1982, određeni član škola 3. lice od TO BE u prezentu smješten unutra Victoria, Britanski Kolumbija, Kanada. Pre nego to je predstavljen, određeni član standard postupak put unutra Sjeverni Amerika je oba jedan hirurgija zvan debulking inače određeni član korist nad kompresija mašina u čemu određeni član ud je slovčano iscijeđen kod vazdušni zrak tlak.

Razumljiv Decongestive Terapija

Manuelna limfna drenaža (MLD):

Razumljiv Decongestive Terapija je korištena isprva unutra određeni član postupak nad limfedem pa pun žilica nedovoljnost vodnica. To 3. lice od TO BE u prezentu jedan kombinacija nad MLD, previjanje, zasluga, pa koža biti zabrinut. CDT smjeti isto uplesti disanje zasluga, kompresija odijevanje, pa dijetalan mera. JEDAN učestao ukazivanje umjesto CDT 3. lice od TO BE u prezentu limfedem uzrokovan kod obasjavanje inače hirurgija zbog rak. To moći osloboditi koga vodnica, fibroza, pa priloženim bol pa nelagoda.

Isto poznat ace Potpun Decongestive Fizikalna terapija (CDP), današji postupak terapija je pionir unutra određeni član Sjedinjenih Američkih Država kod Dr. Robert Lerner.

Za osigurati te primiti određeni član vlastiti postupak kod jedan potvrđen terapeut, te volja potreba za knotkle kako za izabrati jedan limfedem terapeut, uračunavši šta sumnja za pitati pa šta potvrda pa odgajanje muškarac je zaprimljen.

Ostali Postupak

Ostali postupak uključiti određeni član korist nad kompresija sisaljka, hirurgija, microsurgery, pa noviji pristup takav kao određeni član korist nad laser, liposuctionholistic, terapije, pa ravan akupunktura.

Pojedinac običan medicina taj limfedem pacijent govoriti o pomoću 3. lice od TO BE u prezentu jedan koji tjera na mokrenje. To 3. lice od TO BE u prezentu važan za shvatiti taj koji tjera na mokrenje nisu umjesto limfedem.

Kompresija Sisaljka

Vazdušni kompresija sisaljka imati dug bio iskorišten umjesto određeni član postupak nad limfedem. Unatoč tome, klinički izučavanje imati prikazan taj onde biti dva sila komplikacija uvučen s kompresija sisaljka terapija umjesto noga limfedem.
Prvo, određeni član kompresija štete određeni član površan limfatičan, konačno kreiranje pogoršanje simptom taj olovo za fibroza, povećan rizik nad zaraza, pa briny komplikacija.

Drugo, to je bila predočen taj 35 posto nad pacijent s spuštati krajnost limfedem, mužjak pa ženski, volja razviti genitalni limfedem kao posljedica nad sisaljka korist. Određeni član razlog umjesto današji 3. lice od TO BE u prezentu taj određeni član tekuć 3. lice od TO BE u prezentu poguran u određeni član abdomen pa moći prekrcati određeni član trbušni limfatičan pa stoga određeni član tekuć nije dalek iz određeni član telo.

Određeni član vazdušni kompresija sisaljka nije preporučen umjesto noga limfedem.

Kompresija Zavoj

Limfedem previjanje 3. lice od TO BE u prezentu pojedinac nad preko snažan sastavni deo unutra određeni član postupak napredak. Našto jedan dobar zavoj 3. lice od TO BE u prezentu je zatražio, to volja funkcionirati kao jedan običaj- napravljen kompresija odijevanje bez razlike svaki put. Dok određeni član krajnost 3. lice od TO BE u prezentu reduciranje unutra veličina, određeni član zavoj 3. lice od TO BE u prezentu prilagođavajući za određeni član nov dimenzije. JEDAN pre- napravljen elastičan odijevanje volja nikada imati današji prilagodljivost, umesto, limfedem pacijent treba korist što je to naslovljen kao kratak rastezanje zavoj.

To 3. lice od TO BE u prezentu rečenoj taj kompresija previjanje pridoneti za približno 50 posto nad određeni član učašenje ostvaren s CDT. S današji unutra pamćenje, to 3. lice od TO BE u prezentu bitan taj određeni član pacijent morati isprakticirati unutra određeni član previjanje tehnika za postići određeni član najbolji moguć posledica.

Određeni član kompresija zavoj je sledeće vrijednosni papiri:

To porast određeni član efektnost nad određeni član mišić sisaljka mehanizam.

To porast određeni član ukupni napetost unutra određeni član izveštačen krajnost pa stoga vratiti pretjeran filtracija.

To podrška određeni član koža dok to 3. lice od TO BE u prezentu reduciranje unutra veličina.

Ostali Primerak

Osiguranje

Katkada previše, određeni član napredak nama morati proći sići naš postupak pokrivao 3. lice od TO BE u prezentu pobješnjeli, za reći imalo. Te smjeti potreba učiti kako za fascikl jedan zdravstveni osiguranje molba obratna jedan opseg inače postupak negiranje. Unutra nekakav slučaj, te smjeti ravan morati učiti kako za zavoditi žalbu prema tvoj osiguravajući društvo s tvoj kaže' osiguranje poverenik.

Lekar pa Terapeut

Koji traži vlastiti medicinski brinuti se za limfedem 3. lice od TO BE u prezentu važan. Te treba knotkle kako za izabrati jedan prvi biti zabrinut doktor tko shvatiti inače barem priznati određeni član postojanje nad limfedem pa 3. lice od TO BE u prezentu voljan učiti okolo to pa pomoć te iskoristiti najbolje što se može postupak odluka. Šta tip nad doktor treba JA potražiti?.

Današji stranica volja pomoć te naći jedan potvrđen limfedem terapeut: Kako za Naći jedan Limfedem Terapeut

Dijeta pa Vežba

Napokon, oba dijeta pa vežba biti vrlo važan dio nad izvršni pa kontrolirajući limfedem. Nama potreba za shvatiti određeni član važnost nad vlastiti hranjenje unutra naš ukupni zdravlje, rana koji liječi, imun sistem delovanje, pa težina kontrolisati.

Vežba nije jedini životni umjesto naš ukupni zdravlje, ipak to pomoć s težina kontrolisati pa 3. lice od TO BE u prezentu važan umjesto određeni član pokret nad limfa tekuć droz naš telo. Kako god kazališna djelatnost nad limfedem, temeljni medicinski okolnostima, inače dob, svaki pojedinac nad nama treba imati dobro vežba nacrt taj 3. lice od TO BE u prezentu naročito dizajniran za pomoćnik unutra određeni član rukovanje nad limfedem.

vidjeti Kako za Shvatiti Klinički Sudska istraga

POZORNICA NAD LIMFEDEM

Onde biti tri osnovni pozornica aktivan nad limfedem. Određeni član ranije limfedem 3. lice od TO BE u prezentu priznat pa dijagnosticiran, određeni član lakši to će biti uspješno gozba to pa za izbeći mnogobrojan nad određeni član komplikacija.

To 3. lice od TO BE u prezentu važan da bude svestan taj našto te imati limfedem, ravan unutra pojedinac ud, onde 3. lice od TO BE u prezentu uvijek određeni član mogućnost nad drugi ud bude izveštačen kod nekakav kasniji vrijeme. Današji “inactive” cycle naslovljen kao određeni član skrivenost pozornica. To 3. lice od TO BE u prezentu povezan s nasleđen oblik nad limfedem.

Skrivenost Pozornica

Limfatičan carriage kapacitet 3. lice od TO BE u prezentu reduciran

Nijedan vidljiv/ opipljiv vodnica

Subjektivan tužba biti moguć

Pozornica Ja

Reverzibilan Limfedem

Nakupljanje nad belančevina- bogat vodnica tekuć

Vrijedan samilosti vodnica
Oticanje moći reducirati s podizanje sam ( nijedan fibroza)

Pozornica II

Spontano Neizmjenljiv Limfedem

Nakupljanje nad belančevina- bogat vodnica tekuć

Vrijedan samilosti postati napredno briny težak

Vezivo proliferacija ( fibroza)

Pozornica III

Lymphostatic Elefantijazis

Nakupljanje nad belančevina- bogat vodnica tekuć

Ne- vrijedan samilosti vodnica

Fibroza pa skleroza ( strog stvrdnjavanje)

Koža promena ( pun bradavica, hyperkeratosis, itd.)

Pozornica IV ?
Onde imati bio nekakav glas konveksan okolo jedan Pozornica 4 classsification umjesto limfedem. Iz moj crew opis, JA sastajati se. Oba moj noge biti klasificiran ace Pozornica 3, još određeni član razlika između dva 3. lice od TO BE u prezentu vrlo dramatičan.

Pozornica IV Svrstavanje

Ud 3. lice od TO BE u prezentu gusto fibroin pa to 3. lice od TO BE u prezentu nemoguć da izvrši iko zupčasti urez našto ispeglan

Ultrazvuk ispitivanje moći ne duže raskopati ravan određeni član krv bilo

Koža postati lomljiv pa omalovažen nad kvrga uzrok jedan ozbiljan, produženo lelek rana

Tvrdoća nad određeni član fina tkanina uzrok ud za postati jedan celokupan septičan foci umjesto bakterija pa nepromenjiv cellulitis pa sistemski zaraza postati određeni član pravilo

Jedini postupak umjesto cellulitis 3. lice od TO BE u prezentu dobro prostran cycle nad IV antibiotik.

Nema postupak izbor umjesto Pozornica IV. Određeni član potpun fokus 3. lice od TO BE u prezentu na temelju rukovanje, obuzdavanje nad zaraza, pa sprečavanje nad amputacija ( da uopće moguć).

Limfedem Fibroza

Dug- stajanje limfedem uzrok jedan uslov poznat ace fibroza. Ace određeni član tekuć često sakupiti unutra jedan ud, to postati tvrd pa gust. S svaki pozornica nad limfedem onde 3. lice od TO BE u prezentu isto jedan promena unutra određeni član fina tkanina tkanje nad jedan ud.

S pozornica pojedinac, određeni član fina tkanina 3. lice od TO BE u prezentu miran velik deo sličan normala tissue–its' pravedan prožet s tekuć. Ace određeni član oticanje nastavlja pa ace određeni član tekuć promena za taj belančevina- bogat tekuć naslovljen kao lymphorrea, te ući pozornica dva. Unutra današji pozornica, određeni član fina tkanina postati vrlo poput jedan grožđe ( najbolji slika JA moći misliti na što). Već to 3. lice od TO BE u prezentu pristojan nadaleko težak umjesto antibiotik za doseći bakterija pa to postati manji odgovarajući za određeni član decongestive terapija.

Kod pozornica tri, određeni član fina tkanina postati poput pojedinac nad tim star sintetičan kuhinja spužva, određeni član sam sebe taj postati stijena tvrd našto oni biti suv. Današji 3. lice od TO BE u prezentu određeni član vrlo stvarnost pa ozbiljan nuspojava nad pozornica tri limfedem. Imajući današji tip nad fina tkanina porast određeni član potencijal rizik nad imajući ustrajan pa vrlo tvrd za gozba cellulitis inače lymphangitis.

Određeni član denseness nad određeni član ud zabraniti antibiotik iz dosezanje određeni član zaraza bakterija pa to 3. lice od TO BE u prezentu često u mogućnosti za preživeti unutra džep nad fibroin fina tkanina. Ovih džep djelo ace jedan septičan foci pa iza antibiotik postupak 3. lice od TO BE u prezentu ispunjeni, određeni član zaraza volja ponovo.

Ponajčešće kod današji pozornica, to 3. lice od TO BE u prezentu lijeganje uzeti IV antibiotik za rješavati iko zaraza zato usmen antibiotik pravedan nisu u mogućnosti za probiti današji masa nad tvrd fina tkanina.

Isto, ace određeni član fibroza zaoštren te postati briny koji dopušta za dubok pun žilica tromboza (DVT) pa ostali optjecajni problematika. Te smjeti isto start za iskustvo neuropatija ace određeni član tlak unutra današji fina tkanina komprimiran živci u kući određeni član ud.

Kasan Rok Komplikacija Fibroza

Zašto? 3. lice od TO BE u prezentu to na taj način važan za sprečiti, gozba, pa kontrolisati fibroza?

Fibroza moći konačno uzrok vaskularni problematika. Ace određeni član fina tkanina unutra tvoj LE ud nastavlja za očeličiti, to volja afekt krv tok pa naknada. Današji moći olovo za bolest.

S kasan- rok fibroza, bakterija naći mnogobrojan mjesto za koža pa postojati zaštićen. To više raširen određeni član fibroza 3. lice od TO BE u prezentu, određeni član tvrđi to 3. lice od TO BE u prezentu umjesto antibiotik za doseći određeni član bakterija. Današji olovan krov za ustrajan cellulitus. Konačno današji moći uzrok bolest pa/ inače bolest.

Fibroza volja afekt živci. Određeni član rezultat će biti jedan stvaran porast bol pa nelagoda.

Fibroza s stalan cellulitis pa zračenje je bila impliciran unutra lymphangiosarcoma.

Da te imati limfedem, to morati postojati tvoj prvenstvo za tražiti postupak pa rukovati čime tvoj uslov s određeni član cilj nad sprječavanje fibroza.

Limfedem Pa Cellulitis

Akutan cellulitis 3. lice od TO BE u prezentu pojedinac nad određeni član komplikacija nad limfedem. Određeni član pacijent ne može biti svestan nad određeni član izvor nad određeni član nauka o bolestima i uzrocima. Katkada to može biti jedan rez, komarac gristi, dobro otvoren rana, inače ostali zaraza unutra određeni član telo.

Prvi znak 3. lice od TO BE u prezentu povećan inače raznost nad BOL uključući određeni član limfedem ud. Određeni član pacijent često opisati današji ace jedan “flu- sličan simptom inače dobro boleti uključući određeni član limfedem ruka inače noga. Današji 3. lice od TO BE u prezentu obično zatim iznenadan napad nad ERYTHEMA ( crven, array crta inače prekriven mrljama) na temelju određeni član uvučen ud. Određeni član HYPERTHERMIA (limfedem ud postati topao, vruć) volja slediti pa određeni član pacijent smjeti iskustvo određeni član ZAHLADITI pa ravan VISOK Groznica.

Ran uplitanje pa postupak s antibiotik volja odluka današji uslov ( to obično uzeti jedan minimum 10- danje svetlo put nad antibiotik). Jedini jedan medicinski doktor će biti u mogućnosti za propisati određeni član antibiotik, stoga jedan konsultacija s jedan doktor 3. lice od TO BE u prezentu potreban. Strog cellulitis smjeti tražiti što intravenozan antibiotik postupak pa hospitalizacija. Opet, podizanje nad određeni član izveštačen ud 3. lice od TO BE u prezentu važan.

Tokom taj faza, određeni član pacijent treba NE masaža određeni član limfedem ud, zavoj, primijeniti određeni član sisaljka, odeća čvrst elastičan rukav, inače vežba odveć. Izbeći određeni član krvni tlak manšeta pa krv vući iz određeni član uvučen ruka. Držati određeni član ud visok koliko god moguć dok plandovanje. Jednom određeni član simptom gubiti, određeni član MLD/CDP postupak treba postojati započet.

Kako činiti nama sprečiti današji zaraza? Određeni član pacijent treba biti oprezan s svakidašnji aktivnosti pa uzeti svi oprez za štititi određeni član koža ( odeća rukavice našto vrtlarstvo, čišćenje s prašak za pranje, itd... ).

Da dobro rana za određeni član koža javljati se na temelju određeni član limfedem ud, to 3. lice od TO BE u prezentu potreban za čist određeni član rana s alkohol inače vodik-peroksid pa primijeniti Neosporin/Polysporin antibiotik mast. Da određeni član simptom napredak, tražiti određeni član pažnja nad jedan lekar trenutno.

To 3. lice od TO BE u prezentu na taj način vrlo važan za izbeći dobivanje cellulitus ace to dalji uništiti određeni član limfatičan sistem. Da dopušten za namaz inače nastaviti, to moći postati sistemski pa moći olovo za bolest, amputacija nad određeni član ud, inače ravan smrt.

Ipak cellulitis 3. lice od TO BE u prezentu preko obično povezan zaraza taj dogoditi se s limfedem, to 3. lice od TO BE u prezentu važan za ostvariti taj ne svi naš zaraza moći točno biti pozvan cellulitis. Onde biti brojan zaraza povezan s limfedem. Zato određeni član lymphemdema ud 3. lice od TO BE u prezentu immunocompromised, nama smjeti iskustvo pa osjećati za ostali zaraza takav kao bolest, strup, folliculitis, nekrotizirajući fasciitis, MRSA Methicillin Otporan Staphylococcus aureus, čir kipjeti, lymphangitis, cutaneous absces, oparen koža sindrom, pa ravan mačka ogrebotina groznica. Nama moći isto postojati briny spremno koji dopušta za bolest, septikemija, septičan sraz, bacteremia, bolest, lymphadenitis. To 3. lice od TO BE u prezentu kritičan, stoga, taj zaraza postojati priznat brzo pa vlastiti postupak započet trenutno.

LELEK LIMFEDEM

Lymphorrhea Limfedem Rana

Što je to Lymphorrhea?


Lymphorrhea 3. lice od TO BE u prezentu određeni član trak jantar- obojen tekuć taj odvoditi iz otvoren koža područje ( rana) na temelju jedan lymphodemous ud. To nije normala plazma, ipak 3. lice od TO BE u prezentu jedan belančevina- bogat supstanca taj moći olovo za ozbiljan komplikacija umjesto određeni član limfedem pacijent.

Uzrok nad Lymphorrhea

Određeni član uzrok nad lymphorrhea odvod 3. lice od TO BE u prezentu iko otvoren područje inače provala određeni član koža nad

Određeni član lymphodemous ud. Iko otvorenje, kako god malen, volja uzrok današji tekuć za plakati inače odvoditi. Kukac gristi, smanjivanje, trenje, provalnik unutra određeni član koža iz suvoća, inače rana nad iko tip, postati jedan izvor umjesto propuštanje nad današji tekuć.

Lymphorrhea Komplikacija

Onde biti dva ozbiljan komplikacija taj dizati se iz lymphorrhea.
Određeni član tekuć 3. lice od TO BE u prezentu jedan prirodan “food- izvor umjesto bakterija. Određeni član otvoren, isušivanje rana postati što je to naslovljen kao dobro ulaženje foci umjesto bakterija. Današji olovan krov za cellulitis, lymphangitis, inače bolest.

Lymphorrhea 3. lice od TO BE u prezentu visoko zloban za određeni član koža fina tkanina taj to dospjeti u dodir s. Ne tretiran rana s današji odvod moći vrlo brzo postati velik otvoren rana taj smjeti konačno olovo za određeni član potreba umjesto koža kalem.

KOMPLIKACIJA NAD LIMFEDEM

Zaraza takav kao cellulitis, lymphangitis, pa bolest. Današji 3. lice od TO BE u prezentu koje se duguje ne jedini za određeni član velik nakupljanje nad tekuć, ipak to 3. lice od TO BE u prezentu izvor- dokumentiran taj lymphodemous udovi biti ogranićiti immunodeficient pa određeni član belančevina- bogat tekuć osigurati dobro odličan hranjenje okolina umjesto bakterija. Ostali zaraza nama biti briny koji dopušta za uključiti strup, oparen koža sindrom, pa mačka ogrebotina groznica.

Isušivanje rana taj pukotina lymphorrea, šta 3. lice od TO BE u prezentu vrlo zloban za okruženje koža fina tkanina pa Novo Sveto Pismo ace jedan ulazni luka umjesto zaraza.

Povećan bol kao posljedica nad određeni član kompresija nad živci obično uzrokovan kod određeni član razvoj nad fibroza pa povećan povećati nad tekuć. Vidjeti Limfedem pa Bol Rukovanje.

Šteta nad delovanje zbog određeni član oticanje pa ud promena.

Depresija Psihološki kopirane kao posljedica nad određeni član izobličenje pa oslabljenost efekt nad limfedem.

Dubok pun žilica tromboza kao posljedica nad određeni član tlak nad određeni član oticanje pa fibroza prema određeni član vaskularni sistem. DVT moći isto dogoditi se kao posljedica nad cellulitis, lymphangitis, pa zaraza. Vidjeti isto, thrombophlebitis.

Bolest pa bolest biti mogućnosti kao posljedica nad određeni član zaraza.

Moguć amputacija nad određeni član ud

Pleuralan izljev smjeti rezultat da određeni član limfatičan unutra određeni član abdomen inače grudi biti previše shrvan za ukloniti nesporazum pluća udubljenje nad tekuć.

Koža komplikacija takav kao suv koža, jak, maketa pa čvorast, osjetljivost za gljivični zaraza povezan s limfedem, pa bakterijski zaraza.

Hroničan, ogranićiti zapaljenje

Bol, vrstanje iz blag unutra ran limfedem, za strog unutra kasan- pozornica limfedem

Limfatičan rak, uračunavši:

Angiosarkom
Limfa
Kaposis' Sarkom
Lymphangiosarcoma ( Stewart trevira Sindrom)
Cutaneous TERA- Ćelija Limfa
Cutaneous P- Ćelija Limfa
Pseudolymphomatous Cutaneous Angiosarkom

Vidjeti isto: Prvi Limfedem pa Rak umjesto jedan rasprava pa Limfatičan Rak Sekundaran za Limfedem pa Rak Povezan s Limfedem. nota(: Ovih rak biti redak pa biti obično povezan s dug- rok, ne tretiran, inače manjkavo tretiran limfedem. Oni tipično javljati se unutra pozornica tri inače četiri; oni biti prilično redak unutra pozornica two.)

Koža komplikacija moguć unutra pozornica 3 pa 4 uključiti:

Papillomatosis
Maketa uračunavši “cobblestone” pojavljivanje maketa
Dermatofibroma
Koža tags
Bradavica pa Bradavica
Mycetoma Koža Gljiva
Upala kože

Mnogobrojan limfedem pacijent izveštaj povećan problematika s psorijaza, ekcem, pa crveni osip kože u struku. JA sumnjati današji može biti zbog, opet, određeni član immunocompromised uslov nad određeni član ruka inače noga izveštačen kod određeni član limfedem.

Dokumentiran, ipak redak, komplikacija unutra kasan pozornica moći isto uključiti:

Lymphomatoid Konveksan
Pousmina Mramoran
Acroangiodermatitis
Dermatolymphangioadenitis (DLA)
Papillomatosis Pousmina Carcinoides

Oslabljenost sastav problematika biti uzrokovan kod jedan kombinacija nad određeni član prekoračenje tekuć težina pa određeni član nepromenjiv izazivački napredak taj praćen limfedem. Ace nama dob, mnogobrojanlimfedem pacijent biti imajući celokupan koleno zamjena, bedro zamjena, inače rame zamjena, dok ostali biti iskusiti koji se tiče zapešća tunel sindrom pa biti havingcarpal tunel hirurgija inače biti iskusiti rame problematika povezan s limfedem pa morati haverotator manšeta hirurgija.

Od pomoći Savijeti za Sprečiti Komplikacija nad Limfedem

Prije svega će biti dobiti jedan upućivanje za jedan potvrđen limfedem terapeut i tada postojati popustljiv s tvoj postupak plan, postojati uvučen pa proaktivan ace jedan pacijent, učiti samopregor- masaža, pa postojati konzekventan s kompresija previjanje pa zamoran kompresija odijevanje.

Održavati jedan zdrav težina, uživati jedan zdrav dijeta s vlastiti hranjenje, pa uzeti vitamini.

Držati koža čist pa izvor navlaživati.

Odeća udoban, odušak- koji pristaje odeća.

Odmor određeni član izveštačen ud unutra dobro visok mesto dok spavaći inače putni ( osobito na temelju avion).

Odeća jedan kompresija odijevanje ( podrška rukav, obrana, pa/ inače kompresija ženska čarapa) pa piti obilje nad tekuć našto putni kod avion.

Postojati konzervativan našto ređenje nokat inače toenails pa izbeći rezanje određeni član pousmina.

Korist hypoallergenic federvajs pa blag praonica prašak za pranje za sprečiti allergic otpor inače koža draženje.

Izbeći opeklina od sunca kod pomoću jedan prostran- spektar sunscreen nad barem SPF 30.

Izbeći pomoću grijanje pads inače vruć komprimiran na temelju određeni član izveštačen ud.

Korist električan britva prije nego vlaće.

Sprečiti kukac gristi kod pomoću dobro delotvoran kukac nedopadljivost.

Odeća rukavice našto događaj kućanski poslovi, vrtlarstvo, inače iko svakodnevni posao kuda te moći dobiti nikal inače izgreben.

Izbeći medicinski postupak taj uplesti rupa inače postavljanje prekoračenje tlak na temelju određeni član izveštačen ud, uračunavši krv prilog, ubrizgavanje, akupunktura, liposukcija, pa krvni tlak mera.

Slediti dobro vežba plan.

Izbeći mišić napetost, šta uzrok zapaljenje.

Zagrijati adekvatno pre nego vježbanje.

Izbeći zdrav pokret prema otpor ( izriban, poduzetan, potezanje).

Korist određeni član ud normalno, ipak ne odveć.

Izbeći težak podizanje da mišićje biti deconditioned za sprečiti napetost.

Započeti nov vežba programski tipka na tipkovnici postupno pa oprezno; ud veličina treba postojati monitoriran.

Granica inače izbeći tenis, golf, pa racquetball; ovakav aktivnosti biti riskantan zbog iznenadan nasilan udarac.

Odeća kompresija odijevanje tokom vežba, kućanski poslovi, inače yardwork.

Izbeći aktivnosti taj ograničti kretanje određeni član limfatičan sistem.

Izbeći vodi jedan težak ženska torbica na temelju određeni član uvučen ruka.

Iza prsa hirurgija, jedan upaljač težina davanje prefiksa riječi 3. lice od TO BE u prezentu siguran zbog tlak na temelju nodes iznad ovratnik kost.

Izbeći odeća s čvrst rukav pa gležanj glazbenik.

Odeća oprez pa nakit na temelju određeni član naravan ruka da te imati inače biti kod rizik nad ruka limfedem.

Rublje treba ne vezati inače dopust dobar strijelac.

Izbeći krvni tlak manšeta pa intravenozan medicina za uvučen ruka.

Vidjeti tvoj doktor trenutno kod prvi znak nad zaraza ( npr.. crven, draženje, toplina)

Vidjeti naš Stranice na temelju kako za sprečiti limfedem pa vodilice na temelju limfedem umjesto savijeti na temelju kako za odgoditi inače smanjivati se limfedem pa svoju vrijednosni papiri.

Vidjeti isto: Kako za Sprečiti Greška unutra Tvoj Medicinski Biti zabrinut

Određeni član Emocionalan Zbiti nad Limfedem

Malen 3. lice od TO BE u prezentu rečenoj okolo određeni član psihološki afekt nad limfedem, prezir svoju dubokouman zbiti na temelju određeni član osoba snalaženje sa to.

Limfedem moći uzrok izražen društven sprečavanje zbog bude samopregor svestan, to moći uzrok depresija, sramota, izobličenje, osjećaj nad beznadanost pa nemoć. Te često proći strašan stil života promena pa oset bezvredan pa beskoristan. To moći uzrok seksualan nefunkcionalan ace oba mužjak pa ženski limfedem pacijent moći zadobiti genitalni limfedem.

Te proći cycle nad koji se muči osjećajno poniženje, očajavati pa te moći iskustvo strašan bol.

Te isto prevaljivati nad bijes.

Bijes kod zašto? te imati današji, zašto?

Određeni član medicinski svet knotkle tako malen okolo današji uslov pa katkada činiti se za biti zabrinut malen oba.

Umjesto rak pacijent, svoju jedan dupli zbiti. Dok te biti snalaženje sa rak, svoju strana afekt, bez obzira te biti lijeganje živ, određeni član afekt nad zračenje pa chemo… zatim odjednom tvoj telo start oticanje van kontrolisati. Šta 3. lice od TO BE u prezentu događaj???

Da te biti prorađivanje ovih emocija, ugoditi dont' strepiti za career tvoj doktor knotkle. Te smjeti potreba stručan ponuditi proći današji. Te smjeti isto naći mnogo uteha pa hrabrenje unutra spajanje jedan podrška grupa. Dodir određeni član Narodni Limfedem Polaganje za vidjeti da onde 3. lice od TO BE u prezentu pojedinac unutra tvoj područje.

Da onde biti nijedan podrška grupa unutra tvoj područje, te smjeti isto postojati zainteresiran za znanje kako za start jedan limfedem podrška grupa.

Te smjeti isto želja pridružiti se dobro izravan podrška grupa. Onde biti nekoliko navedenim unutra naš položaj. Ace jedan član, ja sam, JA imati osnivati jedan čudesan pa koji,a,e pruža podršku familija nad čovek limfedem narod. JA ne moći reći te pravedan kako velik deo moj nov familija je oporaviti se srednja za mene pa kako velik deo JA imati stečen kod bude jedan dio nad ovih grupa.

ONDE 3. LICE OD TO BE U PREZENTU HOPE……..PA TE Nisu Sam!!

vidjeti Tvoj Emocija pa Samopregor Slika s Limfedem

MILROYS' SINDROM

Odnosi Uslove: Nonne-Milroy lymphedema, Milroys' Bolest, Prvi od rođenja nasleđen lymphedema, nasleđen lymphedema Ja, Nonne-Milroy-Meige bolest

Milroys' Sindrom 3. lice od TO BE u prezentu dobro star rok naviknut opisati nasleđen od rođenja lymphedema. To 3. lice od TO BE u prezentu jedan od rođenja obiteljski prvi lymphedema šta rezultat iz vertikalan autosomal nasleđe nad jedan sam gen. Određeni član gen je bila identificiran ace VEGFR3. Određeni član uslov obično sadašnjost ono samo kod rođenje s određeni član oticanje nad pojedinac inače ravan oba noge.

Da određeni član uslov 3. lice od TO BE u prezentu jednostran ( sam noga), onaj drug noga smjeti nastaviti unutra određeni član skrivenost pozornica godinama pre nego izraziv ono samo. Jednak 3. lice od TO BE u prezentu prikazan umjesto ruka lymphedema.

To 3. lice od TO BE u prezentu određeni član redak nad određeni član naslijeđen lymphedema, računovodstvo umjesto približno 2% nad nasleđen lymphedemas.

Nasleđen lymphedema je prvo predstavljen kod Nonne unutra 1891, unatoč tome unutra 1892 Dr. William Jedinica. Milroy predstavljen jedan misionar tko je vraćena iz posao unutra Indija tko je pp od SWELL noge njegov cio život. Njegov majka slično je ožalostiti s jednak uslov. Milroy je isto, prije učen određeni član 250 godina istorija nad jedan familija pa je bio u mogućnosti za prepoznati 22 osoba s današji uslov droz 6 stvaranje. Muškarac je isto u mogućnosti za istaknuti našto određeni član uslov donesena određeni član familija droz jedan brak unutra 1768.

MEIGE LIMFEDEM SINDROM

Vidjeti isto: Nonne-Milroy-Meige Sindrom, Meiges' limfedem, Nasleđen lymphedema II, obiteljski limfedem praecox
Oblik nad prvi nasleđen limfedem taj start kod inače okolo vremena nad pubertet. Određeni član izveštačen udovi biti ponajčešće određeni član noge.

Prozvan po Francuski lekar Dr. Henrik Meige tko prvo predstavljen nasleđen limfedem unutra 1891. Današji oblik nad limfedem šta obično sadašnjost ono samo kod inače tokom pubertet 3. lice od TO BE u prezentu preko običan nad određeni član nasleđen lymphedemas, protumačiti 65-80% nad svi dijagnosticiran slučaj.

Meige- Tip Limfedem

Isto poznat ace Lymphedema II, današji sindrom 3. lice od TO BE u prezentu poput Lymphedema Ja ipak određeni član napad nad periferija vodnica javljati se tokom drugu za petu dekade. Određeni član noge biti preko obično uvučen, pa lymphangiography otkriti hypoplasia nad periferija limfatičan s rastezanje nad limfatičan kratak hlače.

LIMFEDEM POLAGANO

Oblik nad prvi nasleđen lymphedema taj izražen ono samo tokom sredina dob ( ponajčešće napad 35+ godina). Oticanje ponajčešće javljati se unutra određeni član noge pa smjeti uplesti oba pojedinac inače oba udovi. Onde 3. lice od TO BE u prezentu jedan viši pojavljivanje nad lymphedema polagano između ženski nego muškadija.

Današji oblik nad naslijeđen lymphedema računi umjesto približno 10% nad tim s prvi lymphedema.

Pat O’Connor
Osnivač pa izvršna vlast direktor